Marieke van Bolderen nieuwe Stadsdichter


Na vier jaar afwezigheid heeft Zwolle er weer één. Op 17 september 2015 stelde de PVC Marieke van Bolderen aan als poëet van de stad. Net als de aanstelling van Jeroen van Doornik (als Nachtburgemeester van Zwolle) werd de Stadsdichter dictatoriaal door de PVC benoemd, zonder wedstrijd en zonder stemprocedure.

Werkzaamheden
De Stadsdichter van Zwolle publiceert regelmatig gedichten en geeft gevraagd en ongevraagd poëtisch commentaar op gebeurtenissen in de stad Zwolle. PVC Partijleider Martijn van Hese: “De Stadsdichter die wij benoemen, is er niet ter meerdere eer en glorie van de stad Zwolle. Het is geen ceremoniële functie, een dichter die alleen komt opdraven bij openingen en recepties met louter lofzangen. De rol van de Stadsdichter is om de stad een spiegel voor te houden. De Stadsdichter geeft woorden aan de gevoelens die leven in de stad – dus ook de onderbuikgevoelens. Het is niet voor niks de poëet van de stad. Dichters kunnen met woorden mensen laten verwonderen, glunderen, troosten, vermaken, amuseren en indien nodig olie op een smeulend vuurtje gooien.”

Voor alle dichters
Een andere belangrijke rol van de Stadsdichter is om een lans te breken voor andere schrijvers en dichters in de stad. De Stadsdichter brengt werk van andere dichters onder de aandacht, organiseert op onregelmatige basis poëtische en literaire activiteiten in de stad en kan bij bestaande evenementen een lans breken voor de poëzie, zodat dit een vaste plek krijgt bij de programmering van festivals. Daarbij trekt de Stadsdichter regelmatig op met Nachtburgemeester Jeroen van Doornik: “Het is goed nieuws dat Zwolle eindelijk weer een Stadsdichter krijgt. Het gapende gat is eindelijk gedicht.”

Verschil
De vorige drie Stadsdichters – Paul Gellings (2005 – 2007), Lenze L. Bouwers (2007 – 2009) en Alet Boukes (2009 – 2011) – werden nog door de gemeente Zwolle aangesteld en betaald. De nieuwe Stadsdichter opereert onafhankelijk van de gemeente en krijgt geen financiële vergoeding of subsidie. Van Hese: “Zwolle verdient een stadsdichter. Als de gemeente deze taak niet oppakt, dan doen wij dat. Bovendien kost het dit keer de inwoners geen cent!”