Het Internationale Nachtburgemeester Congres zal in 2018 in Zwolle plaatsvinden. In het weekend van 24/25 oktober ’15 vond in het Brabantse ‘De Beerzen’ het vijfde Internationale Nachtburgemeester Congres plaats. Naast de Zwolse nachtburgemeester Jeroen van Doornik toog ook Partij voor Cultuur partijleider Van Hese richting het Brabantse land. Van Hese hield een lezing tijdens het congres en eindigde met het voorstel om de tweedaagse bijeenkomst in 2018 in Zwolle te organiseren, wat met een unanieme stemming doorgang kon vinden. Lees meer!