De Partij voor Cultuur (PVC) is voornemens een Deventer Nachtburgemeester aan te stellen. Dat laat partijleider Martijn van Hese (37) weten. “Veel steden in Nederland hebben al een nachtburgemeester. Deventer is wat dat betreft een nachterstandsgebied”, aldus Van Hese. In 2010 richtte hij de Partij voor Cultuur op, als grap tegen de cultuurbezuinigingen van toenmalig cultuurminister Halbe Zijlstra. Die grap liep uit de hand. Inmiddels breekt de partij een lans voor cultuur en een beter nachtleven in meerdere steden van Overijssel.

 

De PVC heeft o.a. in Enschede en Zwolle al nachtburgemeesters aangesteld. De voorbereidingen in Deventer zijn in volle gang en verregaande ontwikkeling: er is een nacht-raad samengesteld die de PVC zal adviseren. Daarnaast zijn er al personen benaderd die interesse hebben in de tijdrovende functie.

Dictatoriaal, (nog) geen verkiezingen.

De nachtburgemeester wordt dictatoriaal aangesteld door de Partij voor Cultuur en dat is niet zonder reden. Partijleider Van Hese zegt: “Tegenwoordig kun je op elke scheet stemmen voor je hem geroken hebt, inhoudsloos dus. De eerste Deventer nachtburgemeester zal eerst ballen aan de functie geven en duiden wat de functie inhoudt. Daarna, over een aantal jaar, organiseren we met hem of haar wel verkiezingen. Nu het internationale nachtburgemeestercongres in november naar Overijssel komt is het zaak de boel in onze provincie eens flink op te schudden en regio’s te verbinden.” Het is dus de bedoeling dat de nachtburgemeester gedurende zijn of haar termijn een hele duidelijke invulling en inhoud geeft zodat er na zijn aanstelling, dankzij het behaalde resultaat, een helder beeld bestaat over wat een Nachtburgemeester nou precies doet. Op dat moment kan er pas écht democratisch gestemd worden op een volgende Nachtburgemeester. Het is trouwens ook niet voor niets dat de Partij voor Cultuur volledig onverkiesbaar is: de partij is onafhankelijk, kan zich in verkiezingstijd vrij bewegen, wil geen zieltjes winnen en is dus bij uitstek de partij die het opneemt voor alle nachtburgemeesters. In meerdere steden in Overijssel doet de PVC onverkiesbaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen, met als slogan: “Stem niet op ons!”

(In onderstaande videoboodschap opent partijleider Van Hese de expositie “The Silent Majority” (De Stille Meerderheid) in Kunstenlab Deventer en rept hierin over de dictatoriale aanstelling van de Deventer nachtburgemeester. Tekst gaat door onder de video.)

De functie.

Een nachtburgemeester vertegenwoordigt geen bepaalde stroming of groep van belanghebbenden maar staat net als de gemeenteburgemeester boven de partijen en wil verbinden en aanmoedigen. Hij/zij wil serieus bijdragen aan een beter stadsklimaat bij nacht en staat open voor ideeën, is toegankelijk en aanspreekbaar. De PVC-nachtburgemeester is een schaduwburgemeester die af en toe corrigerend optreedt of suggesties doet. Concreet betekent dit dat de PVC-nachtburgemeester zich gaat inzetten voor een veilig, creatief en bruisend nachtleven in Deventer. De Nachtburgemeester vervult zijn rol geheel vrijwillig. Net als alle andere activiteiten die de PVC onderneemt is het aanstellen van de Deventer Nachtburgemeester een burgerinitiatief. Van Hese: “Daar horen, vooralsnog, geen subsidies bij.”

De datum voor de inauguratie wordt binnenkort bekend gemaakt. De inauguratie zal in elk geval na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.