Over de Partij

Over de Partij voor Cultuur

De PVC is de grootste, bewust onverkiesbare politieke partij van Nederland. Oprichter en partijleider Van Hese zegt daar over: “Je verliest meteen je geloofwaardigheid als je verkiesbaar bent, want dan heb je te maken met belangen, macht en geld. Het vertrouwen in de politiek is niet voor niets erg laag. De PVC is een echte partij, je kunt er alleen niet op stemmen. Onze invloed bestaat bij gratie van wie ons met hart en handen steunt. Niet lullen, maar poetsen.” Lees hier een interview.¬†Of hier.

De Partij voor Cultuur is ontstaan in 2010, nadat de overheid grote bezuinigingen in de cultuursector had aangekondigd. Er werd toen een protestactie opgezet onder de naam “Schreeuw om Cultuur“. De PVC reageerde daarop met de slogan “Niet Schreeuwen, maar Werken“.

Inmiddels weet de PVC mensen te mobiliseren voor haar, vaak ludieke (maar niet minder ernstige) acties en/of evenementen. Die gaan over de thema’s cultuur en natuur. Dat laatste is misschien een beetje vreemd, maar Van Hese zegt: “Cultuur is een verwarrend woord. Het betekent meer dan alleen kunst. Cultuur zit in ons allemaal. Het geeft houvast, bepaalt onze identiteit en dus ook hoe we met onze omgeving omgaan.”

De PVC streeft naar landelijke dekking, maar heeft haar wortels in Zwolle. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo zijn er bij dictatoriaal decreet een Nachtburgemeester en een Stadsdichter door de PVC aangesteld. Zij kunnen onafhankelijk fungeren en slurpen geen (gemeentelijke) subsidie. Ze kunnen kritisch zijn, zonder belangenverstrengeling, en zijn in Zwolle alom geaccepteerd. Het drietal heeft er een eigen radio- en televisieprogramma.